Välj en sida

I Japan (och några andra platser i världen) finns det “musical roads”. Det var någon smart dansk som kom på att om ett mönster skapas på vägen och bilar kör över dessa så bildas ljud. Genom att göra dessa mönster olika så kunde toner bildas. 1995 gjordes den första Asphaltophonen på Öst-Jylland.
Det där fick ju fler länder upp ögonen för och det byggdes “melody roads” lite här och där.
Naturligtvis i Japan också som idag har flest sådana avsnitt, över 30 vägar i olika delar av Japan har dessa vägavsnitt med olika melodier.

Syftet är att det ska vara en turistattraktion men också ett trevligt inslag om föraren börjar tröttna på sitt körande.

I Sydkorea har man haft ett tydligt syfte med att bygga två sådana vägar, där är nämligen 68% av alla trafikolyckor relaterade till ouppmärksamhet och avsomnade förare.

Californien och New Mexico har också några vägavsnitt som spelar olika melodier.

Här är en filmsnutt, spetsa öronen eftersom det inte är helt lätt att höra utan att sitta i bilen som kör på vägen.

På Sveavägen skulle det behövas en turistattraktion i det här slaget, och det önskar jag mig.